Biztonsági adatlapok | Unilever Magyarország- deodorante per abitacolo lgfrisst biztonsgi adatlap 1 0 ,Ezen az oldalon megtalálható az Unilever Magyarország Kft. által forgalmazott veszélyes készítmények listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai.BIZTONSÁGI ADATLAP - Dental ExpressBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint 1/11. Felülvizsgálat: 2015.06.15. 3.0 verzió 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CLARASEPT 1.2.Biztonsági adatlap letöltés, online biztonsági adatlap ...

Biztonsági adatlap letöltése az MSDocS 2.0 használatával 1. A biztonsági adatlapot igénylő adatainak megadása. A mezőket értelemszerűen töltsük ki. Fontos! A kérés során megadott információk (személyes adatok) az adott cég személyes MSDocS 2.0 fiókjában rögzülnek.

Contatta il fornitore  WhatsApp

Biztonsági adatlap

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Adama Hungary Zrt. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47/49. Tel: (36) 1 439 2000 1.3.1. Felelős személy neve: Petróczi István E-mail: [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Contatta il fornitore  WhatsApp

Produse Geluri si deodorante igiena intima Pentru Femei ...

Alege Geluri si deodorante igiena intima Pentru Femei Tip produs Deodorant intim de la eMAG si beneficiezi de plata in rate, deschidere colet, easybox, retur gratuit 30 de zile - Instant Money Back.

Contatta il fornitore  WhatsApp

BIZTONSÁGI ADATLAP - Essity

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó Vállalat Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Svédország Telefonszám +46 (0)31 746 00 00 +36-1-392-2100 E-mail címe: [email protected] Weboldal 1.4. Sürgősségi telefonszám

Contatta il fornitore  WhatsApp

Biztonsági adatlap

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó szer ipari felhasználásra. Mezőgazdasági felhasználású növényvédő szer. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Adama Hungary Zrt. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47/49. Tel: (36) 1 439 2000 1.3.1.

Contatta il fornitore  WhatsApp

BIZTONSÁGI ADATLAP

1.1 Termékazonosító 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Termék típus :Aeroszol. Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe:[email protected] Termék leírás :Static Dissipative Aerosol Coating 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 1.

Contatta il fornitore  WhatsApp

Biztonsági adatlap Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma ...

0,1-0,49 41556-26-7 255-437-1 - Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H317 H400 H410 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános tájékoztató: A sérült személyt vigye friss levegőre, hideg elől védje. Szükség esetén nyújtson mesterséges légzést.

Contatta il fornitore  WhatsApp

Biztonsági adatlap WASH PLUS DISINFECTANT

Biztonsági adatlap WASH PLUS DISINFECTANT 55902CLP/2 oldal. 3 16 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 >= 3% - < 5% F ŐLEG LINEÁRIS LÁNCÚ ETOXILÁLT ALIFÁS ALKOHOLOK, C13-15,

Contatta il fornitore  WhatsApp